Bestil et innovationstjek

Fra frugtavler
til iværksætter

Hvad er et innovationstjekLæs nogle af vores succeshistorierStil os et spørgsmål

Gode idéer skaber jobs

14. januar 2013

Debat: Hvordan fastholder vi produktion i Danmark og skaber nye jobs, så vi sikrer velfærden og væksten? Det er tidens helt centrale spørgsmål.

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten den 14-01-2013.

 

Af: Ragnar Heldt Nielsen, Direktør, Godkendt Teknologisk Service (GTS) og Knud Erik Hilding-Hamann, Projektleder, InnovationsAgenterne

 

Erfaringen hos de danske innovationsagenter er, at det ikke kun handler om milliardsatsninger i forskning, men også om at få viden i arbejde her og nu - og at det i den sammenhæng er nytænkning, videreudvikling af eksisterende løsninger eller identifikation af nye partnere, som gør den store forskel. Det skaber vækst, som igen skaber jobs.

 

Robotter gav jobs
Uden at fornærme Lars Larsen og Jysk, er det ikke forskning, der driver koncernen. Men derimod en god ide, som med godt købmandskab har skabt næsten 17.500 jobs i 34 lande.

 

Hos InnovationsAgenterne - der består af konsulenter fra de ni danske GTS-institutter - hjælper vi gratis virksomheder i hele landet med at finde frem til de rigtige koncepter for vækst og dermed nye jobs. Det kan være webbutikken, der laver en fysisk forretning og kan ansætte fem nye kolleger eller siloproducenten, der indfører robotter i produktionen, så virksomheden bliver konkurrencedygtig på eksportmarkederne og kan fordoble antallet af ansatte.

 

Og det er på den måde, vi også skal tænke vækst og innovation i Danmark. For der er et kæmpe uudnyttet potentiale blandt landets mange små og mellemstore virksomheder. De skal mange gange blot have det rigtige skub eller kobles sammen med et klogt hoved på et universitet, en handelshøjskole eller et tredje sted.

 

Viden og praksis skal kobles
Forskningsresultater kræver ofte en viderebearbejdning og omstilling af virksomheden, før det kan udnyttes kommercielt. Af samme grund har Godkendt Teknologisk Service (GTS) indgået en samarbejdsaftale med blandt andet Københavns Universitet, hvor målet igennem et tættere samarbejde netop er at hjælpe små og mellemstore danske virksomheder med at udvikle nye innovationer og gode ideer.

 

Her spiller InnovationsAgenterne en vigtig rolle. Virksomhederne har nemlig ofte behov for henvisninger til rådgivere og eksperter, der kan hjælpe dem med indsigt i nye markeder, optimering af teknologiske løsninger, udvikling af nye services og identifikation af nye potentielle partnere og distributionskanaler.

 

En undersøgelse fra Styrelsen for Forskning og Innovation sidste år dokumenterer, at virksomheder, som samarbejder med videninstitutioner, faktisk også vækster mere end dem, som ikke samarbejder.

 

Med andre ord: Vejen til vækst handler om udvikling af ny viden og ny teknologi, men også om dygtige danske "købmænd", der forstår at læse markedet, kundernes behov og udnytter eksisterende teknologi på nye måder. Det er der god økonomi og masser af job i.

Ring til InnovationsAgenterne på tlf. 7220 2877.  Kontakt os via e-mail